Algemene Voorwaarden

Welkom op onze website. Als u doorgaat met bladeren en gebruik maakt van deze website gaat u akkoord om te voldoen aan en bent u gebonden aan de volgende bepalingen en voorwaarden voor gebruik, die samen met ons privacybeleid van toepassing zijn op Groene-smoothies.com. Als u met enig deel van deze voorwaarden het niet eens bent, gebruik dan onze website niet.

De term Groene-smoothies.com of 'ons' of 'wij' verwijst naar de eigenaar van de website waarvan de statutaire zetel is in België. De term 'u' verwijst naar de gebruiker of bezoeker van onze website.

Het gebruik van deze website is onderworpen aan de volgende gebruiksvoorwaarden:

  • De inhoud van de pagina's van deze website is voor uw algemene informatie en gebruik. Het is onderhevig aan verandering zonder kennisgeving vooraf.
  • Noch wij, noch derden bieden garantie of waarborg ten aanzien van de nauwkeurigheid, tijdigheid, de prestaties, volledigheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de gevonden of aangeboden informatie en materialen op deze website. U erkent dat dergelijke informatie en materialen onnauwkeurigheden of fouten kunnen bevatten en wij ons uitdrukkelijk uitsluiten voor aansprakelijkheid van eventuele onjuistheden of fouten in de ruimste zin van de wet.
  • Uw gebruik van informatie of materiaal van deze website is geheel op eigen risico, waarvoor wij niet aansprakelijk zijn. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat alle producten, diensten of informatie beschikbaar via deze website aan uw specifieke eisen voldoen.
  • Deze website bevat materiaal dat eigendom is van, of in licentie bij, ons. Dit materiaal omvat, maar is niet beperkt tot, het ontwerp, de lay-out, het uiterlijk, de uitstraling en de afbeeldingen. Reproductie, anders dan in overeenstemming met het auteursrecht dat deel uitmaakt van deze algemene voorwaarden, is verboden.
  • Alle handelsmerken op deze website, die niet het eigendom zijn van, of in licentie zijn gegeven aan, de exploitant, worden erkend op de website.
  • Ongeoorloofd gebruik van deze website kan aanleiding geven tot een vordering van een schadevergoeding en/of aangifte van een strafbaar feit.
  • Van tijd tot tijd kan deze website ook links naar andere websites bevatten. Deze links zijn bedoeld voor uw gemak om nadere informatie te verstrekken. Zij betekenen niet dat we instemmen met de website(s). Wij hebben geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de gelinkte website(s).
  • Uw gebruik van deze website en alle geschillen die voortvloeien uit het gebruik van de website zijn onderworpen aan de wetten van België.